verbouw tandartspraktijk tot woning

Van tandartspraktijk tot woning

De eigenaar van een tandartspraktijk uit Assen die onlangs is verhuisd, heeft mij gevraagd een ontwerp te maken voor een woning in het pand van de oude praktijk. Het is een karakteristiek jaren ’30 pand en gemeentelijk monument. Oorspronkelijk is het pand ontworpen als een café met een woning erboven. De afgelopen 10 jaar was het in gebruik als praktijk en nu gaat het verbouwd worden tot woning. Mooie opdracht!!

1

De meerwaarde van een interieurarchitect

Wilt u uitbreiden, verbouwen of nieuw bouwen? Heeft u behoefte aan deskundigheid, ervaring en meedenken in goede oplossingen? Iemand die weet wat er allemaal bij een verbouwing of grote verandering van uw gebouw komt kijken? Praat eens met een interieurarchitect.

Een goede interieurarchitect is iemand die zich voortdurend inleeft in de gebruikers van een gebouw. Iemand die niet alleen een goed toegepast ontwerp kan maken, maar ook goed kan plannen, budgetteren en communiceren met opdrachtgevers, andere adviseurs, aannemer, etc.

Het werk van een interieurarchitect gaat veel verder dan het stylen van een ruimte. Onze gebouwde omgeving is van grote invloed op hoe we alles ervaren. De interieurarchitect analyseert de wensen van de gebruiker/opdrachtgever en de mogelijkheden van een gebouw. Hij/zij maakt complete indelings- en interieurontwerpen, waarbij ook bouwkundige ingrepen niet zijn uitgesloten. Een interieurarchitect komt niet alleen met creatieve ideeën, maar heeft ook technische kennis, is voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het vakgebied, heeft contacten met veel leveranciers en uitvoerende partijen, is bekend met inkooptrajecten en is op de hoogte van wet- en regelgeving.

De beroepstitel van interieurarchitect, ook wel binnenhuisarchitect genoemd, is een wettelijk beschermde titel.  Er zijn veel andere beroepen die zich met het interieur bezig houden, zoals stylisten en interieurontwerpers. Een interieurarchitect staat ingeschreven in het architectenregister en heeft een gerichte HBO-opleiding voltooid.

 

Wat is de meerwaarde van AP-Interieurarchitect?

Annemieke Plomp is een bouwkundig interieurarchitect die van mening is dat het bij een project niet alleen gaat om het “aankleden” maar vaak om een uitgebreid en soms complex verandering-proces, waarbij zij een belangrijke rol kan spelen. Niet alleen als creatieve ontwerper maar ook als bruggenbouwer tussen de opdrachtgever en de verschillende belanghebbenden die bij veelal grotere projecten betrokken zijn bij het ontwerpproces. Alles hangt aan elkaar samen: beslissingen op het ene gebied zijn weer van invloed op een ander en de interieurarchitect is de aangewezen persoon om het totaalbeeld goed in de gaten te houden en alle wensen en eisen te vertalen naar een compleet en gewenst eindresultaat. Tenslotte moeten zo veel mogelijk gebruikers van een gebouw zich na de aanpassingen tevreden voelen in de nieuwe omgeving. Ook bij kleinere projecten weet Annemieke meestal goed de samenwerking te vinden met de opdrachtgever. Door de jarenlange ervaring in haar vakgebied weet ze feilloos het beste uit de mogelijkheden van de ruimte te halen waar de opdrachtgever vaak positief mee wordt verrast.

Vraag gerust een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek aan, dan kunnen we kijken wat het bureau voor u kan betekenen.

Succesvolle presentatie voorlopig ontwerp Vredehorstkerk

Maandagavond 22 februari heb ik voor ongeveer 250 personen het voorlopig schetsontwerp mogen presenteren. Er waren veel enthousiaste reacties. Het programma van eisen schreef voor dat het middendeel van de kerkzaal een ander uiterlijk moet krijgen dan de twee zijvleugels. Dit omdat er ook kleinere groepen van de kerk gebruik maken en deze in het middendeel plaats kunnen nemen. Het middendeel onderscheid zich van de rest door een andere kleur vloer en stoelen en door andere vorm van verlichtingsarmaturen boven het vak. Tevens is de verlichting van de 2 zijvleugels en van het middendeel afzonderlijk van elkaar te dimmen waardoor je ook hiermee bepaalde delen kan uitlichten. Het bestaande akoestisch plafond moet gehandhaafd blijven. Er zijn akoestische metingen gedaan en het bleek dat de huidige akoestiek perfect is. Wel hebben we ervoor gekozen de akoestische platen donker te verven zodat deze minder op vallen tegen het huidige zwarte plafond.

 

 

 

 

herbestemming klooster

Modernisering klooster en cultureel centrum

 

De Poort te Groningen, cursuscentrum voor zingeving en spirituele groei, is gehuisvest in een voormalig klooster en is tevens een gemeentelijk monument. Het klooster werd in de jaren ’20 van de vorige eeuw gebouwd voor de zusters Franciscanessen. Tussen 1981 en 2005 woonden de fraters van Utrecht er in de oecumenische gemeenschap De Terebint.

Het interieur van het voormalig klooster is verouderd en is duidelijk aan vernieuwing toe. Er is besloten om de modernisering van het interieur in fases te ontwikkelen en uit te voeren.  AP-Interieurarchitect is gevraagd per fase mee denken en adviseren over de vernieuwingen van het interieur.

Hier zijn de eerste schetsen te zien voor het aanpassen van 2 ruimtes tot één grotere zaal op de begane grond. De koffie en folder hoek bij de trap is door voortschrijdend inzicht helaas niet doorgegaan.

Tevens is een schets te zien voor het aanpassen van de huidige kapelzaal op de eerste verdieping met als uitgangspunt vooral het behoud en beter tot hun recht laten komen van de prachtige glas in lood ramen. De zaal doet dienst als groepsruimte voor lessen, voordrachten en bijeenkomsten.

Wordt vervolgd!

 

 

 

 

 

 

Als beste van 5 interieurarchitecten gekozen!!

 

Architectenselectie:

Als interieurarchitect ben ik naast 4 andere interieurarchitecten gevraagd een plan te maken voor de herinrichting van de grote kerkzaal en de achterliggende ontmoetingsruimte van de Vredehorstkerk te Hoogeveen. Na een presentatie voor de projectgroep, waarin de plannen zijn toegelicht, was men zeer enthousiast over de ontwerpen van AP-Interieurarchitect. De kerk heeft ervoor gekozen met dit ontwerp verder te willen gaan en ik mag het schetsontwerp i.o.m. de projectgroep uit gaan werken tot een definitief ontwerp.

De Vredehorstkerk in Hoogeveen is een kerk gebouwd in de jaren ’80 van de vorige eeuw. De kerk is nog volop in gebruik door verschillende groepen en kan maximaal 600 personen een zitplaats bieden. Sinds de bouw is er weinig aan het interieur veranderd. De gebruikers hebben besloten om het interieur te moderniseren.

 

De ontwerpuitgangspunten: Het bestaande gebouw versterken:

In het ontwerp ben ik uitgegaan van het idee om het bestaande gebouw te versterken in zijn vorm. Het heeft een hele duidelijke en mooie plattegrond, alle lijnen wijzen richting het liturgisch centrum en de klokkentoren van de kerk. Door deze lijnen te versterken met verlichting en kleurvlakken wordt het beste uit het gebouw gehaald, zonder dat je veel extra toe hoeft te voegen. Dat is de kracht van het ontwerp van het vernieuwde interieur van de Vredehorstkerk.

 

 

Verbouw herinrichting klooster

Nieuwe Weblog AP-Interieurarchitect!!

Met ingang van 2016 ga ik regelmatig een weblog op mijn website bijhouden. Ik nodig u uit deze te lezen en ik ga u dan op de hoogte houden van mooie projecten die door AP-Interieurarchitect gerealiseerd zijn en gerealiseerd worden. Tevens zal ik interessante aspecten van mijn prachtige vak van interieurarchitect laten zien en met u delen. Het gaat verder dan de post-berichten die ik op Social media verspreid.  In deze blog kan ik u uitvoeriger vertellen over de totstandkoming van ontwerpen en de achterliggende ideeën daarvan.

Als u het interessant lijkt om te lezen waar mijn bureau zich zoal mee bezig houdt, dan wens ik u veel lees-en kijk plezier!